EU i dalje ovisi o velikim količinama pesticida, zagađivačima okoline

KOPENHAGEN, 26. travnja 2023. (Hina/dpa) - Europska unija i države članice morat će učiniti puno više ako se nadaju da će ostvariti cilj smanjenja korištenja kemijskih pesticida za polovicu do 2030., upozorila je u srijedu Europska agencija za okoliš (EEA).

U analizi kako pesticidi utječu na ljudsko zdravlje i ekosustave u Europi, agencija ističe da poljoprivredna proizvodnja u EU-u i dalje "ovisi o velikim količinama kemijskih pesticida kako bi se sačuvao urod usjeva".

Umjesto da pada, prodaja pesticida u EU-u od 2011. do 2020. bila je "relativno stabilna" i iznosila oko 350.000 tona na godinu.

Najveće količine najaktivnijih pesticida prodane su u Njemačkoj, Francuskoj. Španjolskoj i Italiji, četiri najveća poljoprivredna proizvođača u EU-u. 

Sredinom 2022. Europska komisija iznijela je zakonski prijedlog koji, među ostalim, predviđa smanjenje rizika od kemijskih pesticida za 50 posto do kraja desetljeća. Naišla je na snažan otpor kritičara koji su zabrinuti zbog posljedica koje bi to imalo na poljoprivredne industrije i prehrambenu sigurnost u Europi. 

Rašireno korištenje pesticida velik je uzrok onečišćenja vode, tla i zraka, uzrokuje gubitak bioraznolikosti i otpornost nametnika, navodi EEA. Izloženost pesticidima povezana je s kroničnim bolestima kod ljudi kao što su rak, srčane, respiratorne i neurološke bolesti. 

"Godine 2020. jedan ili više pesticida detektirano je iznad zabrinjavajućeg praga od 22 posto na svim praćenim lokacijama u rijekama i jezerima širom Europe", navodi se u izvješću.

Istraživanje provedeno u pet europskih zemalja od 2014. do 2021. pokazalo je da su najmanje dva pesticida detektirana u 84 posto uzoraka urina, što je stručnjak EEA-e Dario Piselli ocijenio zabrinjavajućim. Djeca su imala više razine pesticida od odraslih i bila su osobito sklona s tim povezanim zdravstvenim problemima.