Ustavni sud ukinuo članak Zakona o gospodarenju otpadom, iz Grada odmah odgovorili

Ustavni sud ukinuo je članak Zakona o gospodarenju otpadom koji je propisivao da komunalno poduzeće u slučajevima kada se ne može utvrditi tko ne razvrstava otpad, može naplatiti kaznu svim suvlasnicima koji koriste zajednički spremnik.

Smeće

Odluka o ukidanju članka zakona donesena je 14. studenoga, a u četvrtak je objavljena na internetskim stranicama suda.

Ustavni sud u odluci navodi da je svatko u Hrvatskoj dužan razmjerno snositi troškove otpada za koji je osobno odgovoran, ali ujedno nije dužan na sebe preuzimati troškove koji nastaju proizvodnjom otpada za koji je odgovoran netko drugi.

“Ovaj odnos osobne odgovornosti za nastanak otpada, s jedne strane, i razmjernosti troškova nastanka tog otpada, s druge strane, usklađen je sa zahtjevom zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša… u skladu s kojim povećana razina zaštite okoliša i poboljšanje njegove kvalitete trebaju biti dio politike EU-a te osigurani u skladu s načelom održivog razvoja”, istaknuto je u odluci Ustavnog suda.

Zakonodavna i izvršna vlast, dodaju, imaju obvezu osigurati pravni okvir koji će osigurati da gospodarenje otpadom počiva na ovom odnosu osobne odgovornosti i razmjernosti.

Zaključili su i da je sporno zakonsko rješenje i odredba po kojoj kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik u skladu s udjelima u korištenju spremnika.

Navode da je utvrđivanje pojedinog korisnika odgovornog za povrede iz Ugovora o korištenju javne usluge posebno zahtjevno u višestambenim zgradama u kojima može biti znatan broj pojedinačnih korisnika javne usluge, kao i u slučajevima kada pojedine višestambene zgrade nemaju adekvatan prostor za smještaj spremnika unutar zatvorenog dijela suvlasničke zgrade, već se spremnici nalaze na javnoj površini pa su tako dostupni svima, a ne samo korisnicima određenog spremnika.

Ustavni suci smatraju da odstupanje od načela osobne odgovornosti dovodi do destimulacije onih korisnika usluge koji pravilno i uredno odvajaju svoj otpad.

“Štoviše, dio onih korisnika usluge koji ispravno i uredno odvajaju svoj otpad s vremenom će i sami prestati poštovati komunalna pravila kako bi smanjili svoj udio ukupnog troška. Ovakva ‘utrka prema dnu’ prijeti urušavanjem čitavog sustava razmjerne raspodjele troškova na temelju načela ‘onečišćivač plaća'”, zaključio je Ustavni sud.

U konačnici, dodaju, ova mjera koja bi trebala biti poticajna za korisnike javnih usluga u smislu odvajanja otpada dovest će do potpuno drugih rezultata. Ustavni sud stoga ocjenjuje kako zbog svoje nedosljednosti mjera nije sposobna ostvariti svoj deklarirani cilj.

Odluka Ustavnog suda ne utječe na provedbu novog modela prikupljanja otpada u GZ

Odluka Ustavnog suda ne utječe na provedbu novog modela prikupljanja otpada u Gradu Zagrebu, uključujući korištenje ZG vrećica, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave te dodali da od njegova uvođenja nisu naplatili kolektivnu kaznu već naplaćuju individualne.

“Ustavni sud ukinuo je odredbu Zakona o gospodarenju otpadom, koji je donio Hrvatski sabor. Nije ukinuo odluku Gradske skupštine Grada Zagreba o načinu prikupljanja otpada”, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave reagirajući na odluku Ustavnog suda o ukidanju odredbe Zakona o gospodarenju otpadom. 

“Slične odluke donijele su i druge jedinice lokalne i područne samouprave jer su se morale uskladiti sa zakonom”, podsjetili su.

Ustavni sud ukinuo je Zakon o gospodarenju otpadom koji je propisivao da komunalno poduzeće u slučajevima kada se ne može utvrditi tko ne razvrstava otpad, može naplatiti kaznu svim suvlasnicima koji koriste zajednički spremnik. 

Odluka o ukidanju zakona donesena je 14. studenoga, a u četvrtak je objavljena na internetskim stranicama suda.

Ustavni sud u odluci navodi da je svatko u Hrvatskoj dužan razmjerno snositi troškove otpada za koji je osobno odgovoran, ali ujedno nije dužan na sebe preuzimati troškove koji nastaju proizvodnjom otpada za koji je odgovoran netko drugi.

S time u vezi, iz zagrebačke Gradske uprave su naglasili da Grad Zagreb, od uvođenja novog modela prikupljanja otpada, nije naplatio kolektivnu kaznu nijednom korisniku već naplaćuje isključivo individualne kazne.

Primjerice, kažu, u rujnu je naplaćeno više od 2. 000 pojedinačnih kazni. 

Poručili su i da ta odluka Ustavnog suda ne utječe na provedbu novog modela prikupljanja otpada u Gradu Zagrebu, uključujući korištenje ZG vrećica.