Projektom PEPSEA za zaštitu Jadrana opremljeno pet lokacija u Hrvatskoj i Italiji

ZADAR, 13. lipnja 2022. (Hina) - U sklopu projekta PEPSEA - Zaštite zatvorenih dijelova mora u Jadranu od onečišćenja,  vrijedan 2,9 milijuna eura, opremom za zaštitu mora i priobalja opremljeno je pet lokacija u Hrvatskoj i Italiji, rečeno je u ponedjeljak u Zadru na završnoj konferenciji.

Vodeći partner projekta PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution), koji je počeo prije tri i pol godine, je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra nova.

Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja. Također cilj je zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije.

"Rezultati projekta su vidljivi, a to znači da je opremljeno pet pilot-lokacija u Hrvatskoj i Italiji – i to u luci Sali na Dugom otoku u Zadarskoj županiji, u Kanalu sv. Ante u Šibensko-kninskoj, Kaštelanskom zaljevu u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na dvije lokacije na rijeci Po u Italiji u regiji Veneto. Interventni timovi na tim lokacijama i Civilna zaštita danas imaju na raspolaganju novu opremu za upravljanje, kazala je  Mia Perica, voditeljica projekta iz Razvojne agencije Zadra Nova.

Projekt je vrijedan 2,9 milijuna eura, traje 42 mjeseca, a okrenut je prema zaštiti mora, posebno njegovih zatvorenih dijelova.

"U velikom dijelu onečišćenje uvala prouzrokovano je ljudskim djelovanjem, stoga se nadamo da će i ovaj projekt doprinijeti tome da počnemo malo više cijeniti blagodati koje imamo. Najvažnije je da rezultati ostaju u zajednici, a oni nisu ni mali ni beznačajni. Njihova financijska vrijednost mjeri se u milijunima kuna, a društvena je nemjerljiva jer čisti okoliš nema cijene", poručila je Marina Vuković, ravnateljica Razvojne agencije Zadra Nova.

Partneri na projektu su Consorzio Future in Ricerca, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneta del Delta del Po i Camera di Commercio di Bari, a sufinancira se kroz Program lnterreg V-A ltalija-Hrvatska.