Što su to rodno uključujući klimatski projekti?

Nedavni sažetak politike UN-a o klimatskim promjenama naglašava veću integraciju rodnih pitanja u planove prilagodbe klimatskim promjenama diljem svijeta. Otkriva ne samo sve veće priznanje jedinstvene ranjivosti s kojom se žene suočavaju usred klimatske krize, već i sve veće prepoznavanje ključnih doprinosa žena učinkovitoj prilagodbi.

Klimatski projekti, rod

Klimatske promjene imaju rodno specifične učinke, pogotovo i dominantno se to odnosi na globalni jug. Kako bi se pozabavili rodno specifičnim učincima klimatskih promjena i unaprijedili rodnu ravnopravnost te osnažili žene, zemlje diljem svijeta donose i rodne politike prilagodbe klimatskim promjenama.

Ujedinjeni narodi proveli su procjenu trendova u akcijskim planovima vezanima za prilagodbu klimatskim promjenama. Otkrili su neke nedostatke i izazove za primjenu rodno osjetljivih pristupa, ali i prilike i dobre prakse koje su vlade i drugi dionici identificirali i koje poboljšavaju sveobuhvatnu otpornost i ravnopravnost spolova.

Klimatske promjene imaju rodno diferencirane utjecaje na žene, muškarce i druge spolne i rodne manjine, uključujući LGBTQI+ zajednicu. Svaka od ovih skupina može imati koristi od prilagođenih strategija prilagodbe koje iskorištavaju njihove jedinstvene kvalitete.

Prilagodbe temeljene na spolu

Sažetak politike UN-a o klimatskim promjenama naglašava promjenu paradigme i narativa o rodu i klimatskim promjenama. Iako se specifična ranjivost žena, posebice onih na globalnom jugu, na klimatske utjecaje pojačala, postoji i veća svijest o jedinstvenim snagama žena i ključnim ulogama u pokušajima prilagodbe društvene proizvodnje na održivu ekonomiju.

Dokument pruža sveobuhvatan pregled rodne integracije u trenutnim nacionalnim planovima prilagodbe (NAP), priopćenjima o prilagodbi i nacionalno određenim doprinosima (NDC, nacionalni klimatski akcijski planovi). Pokazuje da gotovo sve nacionalne prilagodbe vode računa o činjenici da klimatske promjene različito utječu na rod i spol. Ipak, tek polovica akcijskih planova uključuje i radnje prilagodbe temeljene na spolu.

Ključni prijedlozi uključuju jačanje kapaciteta za prikupljanje podataka razvrstanih po spolu, zatim provođenje rodne analize tijekom faza planiranja planova prilagodbe, osiguravanje pravedne zastupljenosti u prostorima za donošenje odluka, osnaživanje ženskih skupina, provedbu lokalnih projekata i projekata u zajednici te uključivanje rodno specifičnih indikatori u procesima praćenja i evaluacije.

Dok se svijet bori s izazovima koje donose klimatske promjene, rodno osjetljiv pristup postaje ne samo etički imperativ, već i strateški neophodan za postizanje održive i utjecajne klimatske akcije, zaključuju u UN-u.

Tko želi saznati više…

Neki od projekata i aktivnosti istaknutih u sažetku politike uključuju: Bhungroo, nagrađivani projekt rodno pravednih klimatskih rješenja: tehnologija za sakupljanja kišnice koja je razvijena u Gujaratu u Indiji, podržava žene u grupama za samopomoć u odgovoru na ponavljajuće suše i poplave koje uništavaju poljoprivredna zemljišta.

Gvatemala je razvila i provela rodnu strategiju kako bi smanjila osjetljivost žena na klimatske promjene i osigurala da žene imaju koristi od rodno osjetljivih mjera u zajednici. To uključuje obnovu ekosustava mangrova uz puno sudjelovanje ženskih skupina; upravljanje ribarstvom uz sudjelovanje žena; i osiguravanje da najmanje 30 posto šumskog područja upravljaju starosjedilačke i neautohtone žene.

Fidži prepoznaje žene i djevojke kao pokretače promjena i pokretače razvoja otpornog na klimatske promjene. Identificirao je specifične funkcije koje žene imaju u različitim sektorima, kao što je prodaja poljoprivrednih proizvoda, ili ribolov, kao ulazne točke za žene da igraju aktivnu ulogu u provedbi aktivnosti prilagodbe u tim područjima.

Kanada je razmotrila rodno diferencirane klimatske utjecaje na LGBTQI+ osobe tijekom ekstremnih vremenskih prilika. Kao rezultat toga što su ove skupine u Kanadi ranjivije zbog nižih prihoda i nesigurnosti stanovanja, mogu biti više izložene utjecajima katastrofa kao što su požari i poplave i imaju smanjen pristup hitnim službama. Unatoč izazovima, Kanada naglašava ključnu ulogu koju rodne i seksualne manjine igraju u klimatskom vodstvu zbog raznolikosti njihovih jedinstvenih iskustava, koja se mogu iskoristiti za učinkovitu klimatsku akciju.