Smanjenje emisija počinje financijskim planom, a mnoge organizacije nemaju ni to

Udruženje ovlaštenih računovođa – ACCA – globalno priznato profesionalno računovodstveno tijelo koje pruža kvalifikacije i unapređuje standarde računovodstva u cijelom svijetu, provelo je anketu među svojim članstvom o financijskim planovima za zelenu tranziciju i njihovoj realizaciji.

ACCA je na temelju ankete poslane na adrese preko 247.000 članova u 181 zemlji na svijetu izradila izvješće o ulozi financija u zelenoj tranziciji. U uvodu izvješća ističu da usprkos tome “što su se mnoge organizacije javno obvezale na smanjenje emisija, nemaju sve plan kako ispuniti obećanja”. Dodaju da organizacije nisu razvile ni postupke praćenja realizacije planova za zelenu tranziciju. Izvješće također ocjenjuje napredak postignut u smanjenju emisija i ispituje ulogu financijskih funkcija u pripremi organizacija “u definiranju puta prema budućnosti s niskom razinom ugljika”.

Izvješće je nastalo na temelju ankete koju je ispunilo 1000 financijskih stručnjaka iz cijelog svijeta, osam regionalnih okruglih stolova te brojnih intervjua s financijskim direktorima i članovima ACCA koji su podacima ankete dodali kvalitativne uvide.

Tek izrada plana emisija…

Zaključak je da je polovica organizacija koje su sudjelovale u anketi započela proces planiranja smanjenja emisija, dok je druga polovica odgovorila da tek trebaju izraditi plan emisija. Izrada planova za financiranje smanjenja emisija tek je prvi korak u dugom i i sveobuhvatnom procesu zelene tranzicije.

Međutim, čak i među organizacijama koje su odgovorile da imaju aktivan plan gotovo polovica ne očekuje da on biti gotov i odobren u sljedećih 12 mjeseci, smatrajući ga dugoročnijom inicijativom.

Ovo je akutan problem s obzirom na međuovisnosti planova emisija u lancima proizvodnje. Izvješće ističe kako “čak i za one organizacije koje napreduju u planiranju emisija, očiti su brojni izazovi”. Financijski stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog loše usklađenosti s organizacijskom strategijom i ciljevima te nedostatka jasnoće prioriteta.

Najveća prepreka ipak je, čini se, manjak vizije po pitanju prednosti i mogućnosti ekonomskog i društvenog razvoja koja se nudi sa zelenom tranzicijom. Za to se ne može kriviti samo one od kojih se očekuje implementacija novih vrijednosti i pravila, već i one koji donose zakone, strategije i komuniciraju mogućnosti.

Autori izvješća tako ističu da su mnogi ispitanici naveli jasne koristi prijelaza na proizvodnju s nula emisija, određeni broj ispitanika nije našao nikakve koristi u smanjenju emisija. Nadalje, neki ispitanici nisu uvjereni niti u korist od izrade financijskih planova, “dok iz podataka također postoji osjećaj općeg nedostatka svijesti o planiranju emisija i onome što planiranje emisija podrazumijeva”, stoji u publikaciji.

Izvješće ističe kako je dobro upravljanje firmama ključno za uspjeh planiranja emisija. Ističu da to zahtijeva djelovanje na svim razinama organizacije. “Počinje s vodstvom i vlasništvom na razini odbora, a ovdje ne-izvršni direktori imaju ključnu ulogu. Odbori imaju ključnu ulogu u artikuliranju šireg poslovnog slučaja za održivost i kao dio toga prijelaz na net-zero vrijednost, kao i uspostavljanje pravih organizacijskih poticaja za isporuku strategije održivosti poduzeća i povezanih s tim prijelaznim planovima, ciljevima i potrebnim komunikacijske protokole kako bi se planovi mogli uspješno implementirati”.

Autori na kraju zaključuju kako je tranzicija cijele ekonomije na niskougljičnu složen izazov kojeg organizacije moraju ispravno planirati. Dobri tranzicijski planovi moraju biti ugrađeni u strategiju organizacije i biti smatrani dijelom menadžmenta te biti uračunati u procjene efikasnosti poduzeća. Više informacija dostupno je na engleskom jeziku.