Varaždinci po prvi put odvojili više od 50 posto reciklabilnog otpada

Varaždinci su po prvi put uspjeli postići da je udio prikupljenog reciklabilnog otpada u ukupnom otpadu veći od udjela miješanog komunalnog otpada pa Grad Varaždin više neće biti u opasnosti od penalizacije, odnosno plaćanja poticajne naknade.

Prema podacima varaždinskog gradskog komunalnog poduzeća Čistoća, prijeđena je granica od 50 posto reciklabilnog otpada –  u proteklih godinu dana prikupljeno 7.055,743 tona reciklabilnog otpada i 6.620,380 tona miješanog komunalnog otpada, što znači da je udio reciklabilnog otpada 51,59 posto u odnosu na 48,41 posto miješenog.

Količine reciklabilnog otpada koje su tijekom prošle godine sakupljene u žutim, plavim, smeđim, zelenim i sivim spremnicima, koje su sakupljene kao glomazni otpad i koje su sakupljene u reciklažnom dvorištu, premašuju količine miješanog komunalnog otpada sakupljenog u crnim i srebrnim spremnicima, izvijestili su u srijedu iz varaždinske Gradske uprave.

Tijekom godine se istovremeno smanjila i ukupna količina MKO-a za 1,49 posto. Lani je, naime, sakupljeno 6.720,32 tona MKO-a, a tijekom 2023. godine 6.620,38 tona MKO-a ili gotovo stotinu tona manje, dodali su.

“Vrijedni su to i optimistični podaci prema kojima je Varaždin postao jedan od hrvatskih gradova koji ispunjavaju ciljeve o sakupljanju više od 50 posto reciklabilnog otpada. Na taj način Republika Hrvatska ispunjava preuzete obaveze iz EU direktiva”, naglasili su iz Grada Varaždina.

Dodali su da je riječ o preliminarnim, neslužbenim podacima o količinama otpada koji će postati službeni nakon što Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavi Izvješće o komunalnom otpadu za 2023. kao i da na temelju tih podataka Grad Varaždin više neće biti u opasnosti od penalizacije, odnosno plaćanja poticajne naknade.

“Porast količina sakupljenog reciklabilnog otpada je, prije svega, rezultat edukacije i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada, a drugi su čimbenik ulaganja Grada Varaždina u infrastrukturu koja omogućava odvojeno sakupljanje otpada”, poručili su u priopćenju.