More na kvarnerskim plažama ove godine fantastično čisto

RIJEKA, 28. studenoga 2022. (Hina) - Analiza kakvoće mora na kvarnerskim plažama u 2022. pokazuje da je ona na 93,7 posto lokacija bila izvrsna te da su kratkotrajna onečišćenja primarno povezana s velikim količinama oborina, izvijestio je županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo.

Od sredine svibnja do kraja rujna ispitano je 2759 uzoraka uzetih s 270 lokacija. Izvrsnom godišnjom ocjenom ocjenjene su 253 lokacije (93,7 posto), a dobra kakvoća mora bila je na 12 lokacija (4,4 posto).

Zadovoljavajuća je kakvoća mora ne četiri lokacije (1,5 posto), a na jednoj lokaciji, Kantridi – istok, ocijenjena je kao nezadovoljavajuća (0,4 posto).

U izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ističe se da ispitivanje kakvoće mora na plažama obuhvaća ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bakterioloških osobina morske vode koje upućuju na moguću opasnost od zaraznih bolesti njenim korištenjem za rekreaciju ili hranu.

Mikrobiološki parametri smatraju se najvažnijim indikatorima onečišćenja mora sanitarno-fekalnim otpadnim vodama, a propisano ispitivanje tijekom sezone kupanja svakih 15 dana nužno je radi što bolje procjene kakvoće mora, ističu iz tog zavoda.

Također ističu kako je dugogodišnji monitoring pokazao da kakvoća mora na plažama Primorsko-goranske županije ponajprije ovisi o hidrološkim uvjetima te da su kratkotrajna onečišćenja primarno povezana s velikim količinama oborina.

Zato je tijekom obilnih oborina i neposredno nakon njih povećana opasnost od kupanja na plažama, posebice onima u čijoj je blizini više izvora slatke vode.

Uzroke onečišćenja, kažu, treba tražiti i u tome što pojedini subjekti nisu priključeni na sustav odvodnje, zatim u neučinkovitim tehničkim rješenjima, ilegalnim priključcima, propuštanju septičkih jama, propustima u internoj kanalizacijskoj mreži objekata te u neodgovarajućoj odvodnji oborinskih voda.