Proglašeni Spomenik prirode “Mrežnica – Tounjčica” i Značajni krajobraz “Mrežnica”

Županijska skupština Karlovačke županije u četvrtak je proglasila Spomenik prirode "Mrežnica – Tounjčica" i Značajni krajobraz Mrežnica, čime je porječje rijeke Mrežnice dobilo dodatni stupanj zaštite, a slijedi izrada plana upravljanja koji će odrediti stanje i aktivnosti.

Spomenik prirode “Mrežnica – Tounjčica” obuhvaća gornji tok Mrežnice i donji tok Tounjčice na područjima Ogulina, Slunja, Tounja i Barilovića te ima površinu od 654 hektara i odnosi se na kanjone tih rijeka.

Značajni krajobraz “Mrežnica” obuhvaća 1402 hektara površine, odnosno širi krajobraz od kanjona na područjima Ogulina, Duge Rese, Barilovića i Generalskog Stola.

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević rekla je kako je postupak do proglašenja tih odluka trajao tri godine. “Ovo što danas radimo ne podrazumijeva zabranu aktivnosti u porječju, nego regulaciju”, naglasila je Jarnjević.

Tim zaštićenim područjima prirode će upravljati Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije “Natura viva”, a ravnateljica Antonija Bišćan istaknula je važnost očuvanja sedri, radi čega će se izdavati i regulirati koncesijska odobrenja.

“Mrežnica je prilično gospodarski iskorištena. Nije cilj da se zabrane gospodarske aktivnosti, nego da se usklade s potrebom očuvanja prirode, u skladu sa znanstvenim spoznajama. Ove godine planiramo označiti ulazne i izlazne točke za kajakaše, a ojačali smo i nadzor”, rekla je Bišćan.

Dubravko Golubić iz Možemo! i Zdenko Močnik iz Hrvatske seljačke stranke (HSS) su pitali kakvog će novi statusi tih područja imati učinka na sprečavanje izlijeva otpadnih voda u Mrežnicu i na sprečavanje prekomjerne gradnje uz obalu, a Tomislav Lipošćak iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice  (HDZ) odgovorio je kako je svrha “utvrditi stanje, odrediti ciljeve i ono što se može uraditi”.

“Bitno je spriječiti zahvate kao što su divlja izgradnja, pregrađivanje vodotoka i unošenje novih životinjskih vrsta”, naveo je Lipošćak.

Jarnević je dodala kako ‘Natura viva’ i Županija nemaju ovlasti građevinske inspekcije, ali postoje zakoni koji reguliraju ta pitanja te prostorni planovi.  Bišćan je rekla kako čuvar prirode može prijaviti ispuštanje otpadnih voda u rijeku i o tome svjedočiti na sudu.