Turizam više nije samo sunce i more…

ZAGREB, 2. siječnja 2023. (Hina) - Hrvatska u 2023. ulazi s dvije nove strategije - održivog razvoja turizma do 2030. i digitalne Hrvatske do 2032., čijim bi se ostvarivanjem u idućih desetak godina trebala poboljšati konkurentnost turizma te ukupno gospodarstva.

Oba ta dugoročna strateška dokumenta – Strategija održivog razvoja turizma do 2030. i Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. usvojeni su u Hrvatskom saboru krajem 2022. godine. Zajedničko im je što će se konkretnije početi primjenjivati od početka 2023., kao i usklađenost s nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. te temeljnim dokumentima i politikama EU-a kao i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO).

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. za turizam u skladu s prirodom i stanovništvom

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. primjenjuje se od 1. siječnja ove godine, a njezina četiri glavna cilja osim zelenih i ekoloških standarda poslovanja u turizmu podrazumijevaju i kvalitetu i dobrobit lokalnog stanovništva, uvažavanje kulturno-povijesne i prirodne baštine, ali i rješavanje nedostatka broja i kvalitetnih radnika te smanjenje utjecaja klimatskih promjena na turizam i njegovog negativnog utjecaja na prostor i stanovanje. 

Njezin prvi cilj je razvoj cjelogodišnjeg turizma ravnomjerno po cijeloj zemlji, a time i smanjenje velike sezonalnosti turizma i odmicanje od prevladavajuće ponude "sunca i mora".  Drugi cilj je turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu, a treći konkurentniji i inovativan turizam s boljim rješenjima ljudskih potencijala i strukturom smještaja. Četvrti cilj je otporan turizam s učinkovitijim zakonodavnim i upravljačkim okvirom, uz unapređenje sustava turističkih zajednica i bolje praćenje raznih podataka.

Riječ je, dakle, o uravnoteženju ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta održivosti, a na temelju strategije izradit će se i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. s operacionalizacijom prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Strategiju prvi puta prate i financijska sredstva osigurana iz NPOO-a, višegodišnjeg financijskog okvira i državnog proračuna.