Bjelovarski Komunalac dobio kamione za prikupljanje biootpada

Bjelovarskom komunalnom poduzeću Komunalac u četvrtak, 28. prosinca isporučena su dva nova vozila namijenjena prikupljanju i odvozu biootpada, ukupno vrijedna 334 tisuće eura bez PDV-a, a odvoz biootpada u Bjelovaru i okolici počinje u siječnju.

Svaki kamion ima zapremninu od 16 prostornih metara. Postupak javne nabave proveden je u prvoj polovici godine te je odabrani isporučitelj O-k-teh d.o.o. koji je kamione dostavio u ugovorenom roku.

Iz Komunalca ističu da je investicija financirana isključivo vlastitim sredstvima tvrtke te podsjećaju da odvoz biootpada u Bjelovaru i okolnim općinama započinje 8. siječnja iduće godine.

Iz Komunalca su zamolili građane da započnu s odvajanjem biootpada u svojim kućanstvima.

Odvajanjem biootpada zaokružen je ciklus gospodarenja otpadom u Bjelovaru vrijedan 14 milijuna eura, pri čemu je u izgradnju i opremanje sortirnice otpada i kompostane uloženo osam milijuna eura, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je sa šest milijuna eura.