Grad Koprivnica preventivno jastrebom sprječava gniježđenje vrana

Grad Koprivnica angažirala je poznatog sokolara iz Zagreba Vitolda Košira, čiji će jastreb pokušati spriječiti gnijeđenje vrana u gradskom središtu, koje stvaraju probleme građanima i komunalnim službama, doznaje se u utorak iz koprivničkog javnog poduzeća  Komunalac.

Namjera je da Koširov jastreb Špela, vrste Harrisov jastreb, samom svojoj prisutnošću otjera nametljive vrane i preventivno djeluje na njihovo gnježđenje u središtu grada. Angažirale su ga koprivničke gradske vlasti u suradnji s Komunalcem.

Sokolar će tijekom idućih nekoliko dana u različito vrijeme obavljati biološku zaštitu upotrebom ptice grabljivice.

Riječ je o neinvazivnoj i prirodnoj metodi koja se duže vrijeme koristi na javnim površinama s ciljem smanjenja populacije vrana. Košir je prvo detektirao mjesta u gradu i broj vrana, a u ponedjeljak se počelo s njihovim rastjerivanjem.

Vrane i ostale ptice koje jastreba smatraju prijetnjom, vrlo brzo ga opaze i pobjegnu. Jastrebov preleti gradskog parka i okolice radi se u nekoliko navrata i u različito doba dana, kako bi vrane dobile dojam da park više nije sigurno mjesto za njih, nakon čega odlaze, kažu iz Komunalca. Napominju da se ova vrsta zaštite provodi u više navrata i vrlo je efikasna.

Uz jastreba, sokolar Košir koristi i druge vrste ptica, poput orla kojeg je dovezao u Koprivnicu, no do sada nije imao posla.

Iz Komunalca Koprivnica kažu da će sokolar i njegov jastreb još nekoliko dana obavljati svoj posao u Koprivnici.