Prljavi ‘šporki’ plin…

Onečišćenje zraka plinovitim organskim spojevima koji su nastali vađenjem nafte i plina obično se procjenjuju analizama okolnog tla. Pokazalo se, nažalost, da taj pristup uvelike podcjenjuje stvarno zagađenje.

Znanstvenici su stoga prikupili i podatke iz zraka te došli do frapantnih zaključaka kako su emisije veće za faktor 64, što je nezamislivo puno.

Međunarodni tim kemijskih i ekoloških inženjera otkrio je da operacije ekstrakcije plina iz naftnih pijesaka u Kanadi zagađuju atmosferu znatno više nego što se do sada mislilo. U studiji objavljenoj u časopisu Science, znanstvenici su prikupili uzorke zraka pomoću zrakoplova i testirali ih u laboratoriju.

“Ukupne emisije organskog ugljika u plinovitoj fazi ekstrakcije premašuju vrijednosti prijavljene za industriju naftnih pijesaka za 1900 posto, do više od 6300 posto”, stoji u istraživanju. Od toga je “najveći dio nastao zbog neobračunate srednje hlapljivosti i poluhlapljivih organskih spojeva”. Izmjerene emisije u cijelom objektu predstavljale su približno jedan posto ekstrahirane nafte, što je rezultiralo ukupnim emisijama organskog ugljika ekvivalentnim onima iz svih drugih izvora diljem Kanade zajedno.

Praznine u izvješćima

“Ova opažanja iz stvarnog svijeta pokazuju mjerenja ukupnog organskog ugljika kao sredstva otkrivanja nepoznatih ili nedovoljno prijavljenih emisija ugljika bez obzira na kemijska svojstva”, ističu znanstvenici. Budući da praznine u izvješćima mogu uključivati opasne, reaktivne ili sekundarne onečišćivače zraka, potpuno ograničavanje utjecaja antropogenih emisija zahtijeva rutinsko, sveobuhvatno praćenje ukupnog organskog ugljika kao inherentnu provjeru masovnog zatvaranja.

Kanadski katranski pijesci (tar sands) sadrže ogromne naslage teške sirove nafte (pomiješane u bitumen), koje su tijekom proteklog desetljeća postale glavni izvor proizvodnje nafte. Vađenje naftnog pijeska dovelo je do poziva na strožu kontrolu ove posebno prljave prakse. U ovom novom pokušaju, istraživački tim otkrio je da su razine toksičnih emisija iz operacija ekstrakcije mnogo više nego što se mislilo.

Do sada se ispitivanje zagađenja uzrokovano vađenjem nafte iz katranskih pijesaka provodilo generiranjem modela temeljenih na ograničenim podacima koje su dostavljale naftne tvrtke. Za ovu novu studiju, istraživači su zauzeli pragmatičniji pristup, skupljajući uzorke zraka ”prelijećući” više operacija ekstrakcije u zrakoplovu. Zatim su uzorke donijeli u laboratorij gdje su testirani na razine zagađivača.

Veliko zagađenje

Analiza uzoraka pokazala je da su toksične emisije u uzorcima bile u prosjeku od 1900 puta do više od 6300 puta veće od razina zabilježenih standardnim metodama. Istraživači ističu da takve razine pokazuju da su zagađivači zraka ispušteni ekstrakcijom bitumena iz naftnog pijeska ekvivalentni svim drugim izvorima sličnih emisija diljem Kanade zajedno.

Ekstrakcija uključuje ubrizgavanje pare u tlo, koja topi ugljikovodike, omogućujući im da se ispumpaju na površinu – metoda koja emitira mnoštvo plinovitih organskih ugljikovih spojeva – za koje se zna da mnogi uzrokuju zdravstvene probleme. Neki od spojeva mogu se probiti i više u atmosferu, što dovodi do stvaranja ozona i drugih aerosola koji mogu pridonijeti globalnom zatopljenju.

Istraživački tim kontaktirao je kanadsko ministarstvo okoliša i klimatskih promjena kako bi ih obavijestio o svojim nalazima.