Projekt očuvanja šumskih i poljoprivrednih ekosustava FoRESisT

Projekt očuvanja šumskih i poljoprivrednih ekosustava u prekograničnom području FoRESisT, koji obuhvaća očuvanje šuma pitomog kestena u opatijskom Dobreću te šumskih i poljoprivrednih ekosustava na otoku Krku i na slovenskom Krasu, predstavljen je u utorak u Opatiji.

Cilj projekta je poboljšanje, očuvanje i zaštita šumskih i poljoprivrednih ekosustava u mreži Natura 2000 te provedba mjera očuvanja i zaštite bioraznolikosti.

Sufinancira se iz programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.- 2027., a vrijedan je gotovo 1,5 milijuna eura, od čega se 80 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodeći partner je Grad Opatija, a ostali partneri su Komunalno društvo Dubašnica iz Malinske, Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, Gozdarski inštitut Slovenije, Univerza na Primorskem te Inštitut za trajnostno rast Nativa.

Na području Opatije bit će provedene aktivnosti očuvanja šume pitomog kestena u Dobreću, kako bi se utvrdila njihova ugroženost i provele mjere zaštite s obzirom na opasnosti od stranih invazivnih vrsta, kao što su kestenova osa šiškarica, rak kestenove kore ili štetni abiotički čimbenici uzrokovani klimatskim promjenama.

Na otoku Krku te na području Krasa u Sloveniji bit će obavljene detaljne analize kako bi se utvrdilo stanje staništa i bioraznolikosti područja, s ciljem izrade stručne procjene ugroženosti istraživanih staništa te provedbe konkretnih mjera.

Dinka Matošević iz Hrvatskog šumarskog instituta objasnila je da šume pitomog kestena ugrožavaju invazivne strane vrste, klimatske promjene i degradacija staništa te im prijeti nestanak. Povećanje svijesti i aktivno djelovanje u očuvanju ovih vrijednih ekosustava bit će primjer kako očuvati bioraznolikost i unaprijediti usluge ekosustava, poručila je.

Direktor KD Dubašnica iz Malinske Toni Kraljić naglasio je kako voda, pašnjak i šuma tvore mozaik neurbaniziranog krajobraza sjeverozapada otoka Krka te su u fokusu projekta.

Aleksander Marinšek iz Gozdarskog inštituta Slovenije ocijenio je kako konzorcij projekta FoRESisT čini šest izvrsnih projektnih partnera iz Slovenije i Hrvatske te da su takvi projekti važni u održivom gospodarenju prirodom, posebice u vrijeme klimatskih promjena.