Pulski prosvjed za očuvanje šume: članovi grupe Walter pred zgradom DORH-a

Članovi grupe građana Walter okupili su se u ponedjeljak pred zgradom Državnog odvjetništva u Puli kako bi ukazali na nepravilnosti i nezakonite radove na Valkanama prilikom izvođenja radova na nogometnom igralištu, dok su na gradilište na Valkanama stigli i policijski službenici.

Građani upozoravaju da je parcela na kojoj se gradi igralište u šumarsko-gospodarskoj osnovi pa se za krčenje i rušenje stabala na takvim parcelama mora izdati doznaka, a u konkretnom slučaju to nije učinjeno. Osim toga, na Valkanama se trenutno uklanjaju trupci koji po zakonu moraju na licitaciju te se vade panjevi koji su dokazni materijal.

Tijekom jutra na gradilište na Valkanama stigli su i policijski službenici nakon dojave izvođača radova da se na gradilištu nalaze osobe koje ometaju radove. Policajci nisu zasad utvrdili elemente kaznenog djela ili prekršaja, navela je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač dodavši kako je na mjestu događaja zatečeno šest osoba.

U Walteru i dalje tvrde da se radi o kršenju Zakona o šumama, iako iz Grada Pule kažu kako je nalaz Državnog inspektorata pokazao da je sve u skladu sa zakonom.

Sporna parcela smatra se šumom i šumskim zemljištem i u nadležnosti je Šumarije Pula, koja je prijavila da se na tim česticama sijeku stabla bez prethodne doznake stabala. Naime, prije sječe stabala Šumarija treba obilježiti stabla koja se mogu sjeći, a to nije bilo napravljeno.

Hrvatske šume su podnijele prijavu Državnom inspektoratu, jer se radi o prekršaju prema odredbama Zakona o šumama. Kako je došlo do toga da Državni inspektorat tvrdi da nije bilo povrede zakona nije poznato, ali očito se nešto radi mimo zakona, a to bi trebale istražiti odgovarajuće institucije, poručuju nezadovoljni građani.