U Rijeci se uvodi individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada

Individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada će se, nakon što je uveden u tzv. riječkom prstenu, u Rijeci uvoditi od početka sljedeće godine, sukcesivno, po mjesnim odborima, a procjenjuje se da će proces trajati do sredine 2025., rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare.

Rijeka

Vrijednost implementacije novog sustava procjenjuje se na oko 10,3 milijuna eura, u siječnju počinje uvođenje na području pet mjesnih odbora – Draga, Svilno, Pašac, Orehovica i Sveti Kuzam.

U veljači će se uvoditi u mjesnim odborima Srdoči, Pehlin, Grbci i Gornji Zamet, a potom na Zametu, Kantridi, Pećinama, Škurinjama i u ostalim dijelovima grada.

Sustav individualnog prikupljanja otpada ”od vrata do vrata”, koji provodi Komunalno društvo Čistoća, dosad je uveden u svim općinama i gradovima tzv. riječkog prstena gdje Čistoća gospodari otpadom – Bakru, Kastvu, Kraljevici, Klani, Viškovu, Čavlima, Jelenju i Kostreni.

Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva kontrolu nad vlastitim otpadom, sprječavanje neovlaštenog korištenja spremnika, a očekuje se povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija, uz povećanje kvalitete odvojenog otpada.

Korisnicima će biti dodijeljeni spremnici u kategoriji obiteljskih kuća i zgrada sa četiri i manje od četiri stana, te u kategoriji višestambenih objekata s pet i više stanova.

U višestambenim zgradama otpad će se prikupljati u modularnim metalnim i nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta, od dva do četiri prostorna metra.

Pristup spremnicima pomoću kartice ili ključa

Zeleni je predviđen za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, a žuti za plastiku, metalnu i višeslojnu ambalažu.

Spremnici su vatrootporni i zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je pristup štetočinama.

Korisnici će moći pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, dok će spremnici za miješani komunalni otpad, čiji se odvoz jedini naplaćuje, imati mjerni sustav za praćenje predane količine otpada.

Korisnicima u obiteljskim kućama i manjim zgradama dodjeljuju se vlastiti spremnici za komunalni otpad, zeleni, žuti i plavi, a volumen spremnika se određuje prema broju članova kućanstva.

Spremnici su označeni barkodom pa se pri pražnjenju registrira šifra korisnika i količina predanog otpada, a podaci šalju u sustav.

Na javnim površinama ostaju zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i otpadnih jestivih ulja, ostali kućni otpad može se predati u reciklažna dvorišta, a glomazni i zeleni otpad besplatno se odvozi s adrese korisnika.

Odmah nakon Nove godine počet će povlačenje postojećih spremnika s javnih površina na području pet mjesnih odbora u istočnom dijelu grada, a početkom veljače u četiri mjesna odbora u zapadnom dijelu grada.