ISSN 1334-0026 Hina news line (hrvatsko izdanje)

Hrvatska izvještajna novinska agencija – HINA

Marulićev trg 16 10000 ZAGREB, Hrvatska MB 3541266 MBS 080444258 OIB 41387373932 registrirana kod Trgovačkog suda u Zagreb

Za izdavača:

ravnateljica
Branka-Gabriela Vojvodić

glavni urednik
Serđo Obratov

uređuje
Andrea Latinović

Uprava
telefon: +385-1-4808700
e-pošta: uprava@hina.hr

Uredništvo
telefon: +385-1-4808600
e-pošta: hina@hina.hr

Foto Hina
telefon: +385-1-4808770
e-pošta: fah@hina.hr