Utjecaj klimatskih promjena na sport

Mnogobrojni su čimbenici koji su posljednjih godina doprinijeli iznimno jakom utjecaju klimatskih promjena na sport.

Stoga, navedimo samo najvažnije u dugačkom popisu koji i današnji sport te sve njegove sudionike stavljaju na veliku kušnju.

– Oštećenja površina za igru

– Oštećenja zgrada i ostale infrastrukture

– Obalna erozija i porast razine mora

– Nedostatak prirodnog snijega na skijalištima

– Promjene vremena održavanja sportskih aktivnosti

– Povećane ozljede igrača

Misija:

Dovesti sport do neto nulte emisije do 2040. godine

Temeljni ciljevi:

1. Ostvariti jasan smjer za globalnu sportsku zajednicu u borbi protiv klimatskih promjena

2. Koristiti sport kao ujedinjujući alat za podizanje svijesti o klimatskim promjenama i djelovanje među građanima

HOO u borbi protiv klimatskih promjena

Preuzete obveze:

– Cilj smanjenja emisija (privremeni i dugoročni) ̶ najmanje 50% do 2030. i neto nulta emisija do 2040.

– Mjerenje i izvještavanje ̶ godišnji klimatski otisak i napredak u smanjenju emisija

– Plan za postizanje neto nulte emisije ̶ kako će se postići ciljevi

– Komunikacija ̶ obavijestiti dionike i širu javnost o preuzimanju obveze Pariškog sporazuma

Potencijalne mjere za smanjenje emisija GHG- Carbon Footprint, ugljični otisak

– Prijevoz  ̶  zajedničko korištenje auta, bicikli, željeznica

– Virtualni sastanci umjesto fizičkih

– Izravna upotreba energije ̶ plan ušteda energije ̶ energetski efikasni uređaji i rasvjeta

– Mjesta događaja ̶ optimiranje namjene i popunjenosti ̶ korištenje niskougljičnih materijala

– Oprema i materijali  ̶ najam umjesto kupnje  ̶ proizvodi s deklaracijom  ̶ izbjegavanje jednokratnih artikala

– Otpad  ̶ manje materijala koji postaje otpad ̶ smanjenje količine ambalaže – dobavljači

Primjer- mjere realizirane za sportski turnir

– Omogućavanje selektivnog zbrinjavanja otpada

– Smještaj sudionika nedaleko od mjesta manifestacije

– Smanjivanje broja transfera grupiranjem ljudi u skupine

– Upotreba višenamjenskih natpisa i znakova

– Isključivanje svjetla i opreme kada se ne koriste

– Upotreba elektroničkih oblika komunikacije

– Printanje samo neophodnog

Tekst je nastao u suradnji s HOO