Iz Bruxellesa: Vijeće EU-a usvojilo stajalište o novoj normi Euro 7

Vijeće EU-a za konkurentnost usvojilo je u ponedjeljak zajedničko stajalište o novim pravilima za smanjenje emisija iz motornih vozila pod nazivom Euro 7,  koje prvi put uključuju ispuštanje opasnih krutih čestica i mikroplastike, koje nastaju tijekom uporabe kočnica i guma.

To znači da će vrijediti i za električne automobile i vozila na vodik. 

Nova pravila odnose se na emisije onečišćujućih tvari iz vozila iz automobila, kamiona i kombija i prvi put uključuju ispuštanje opasnih krutih čestica i mikroplastike, koje nastaju tijekom uporabe kočnica i guma, što znači da će vrijediti i za električne automobile i vozila na vodik. 

Ministri nadležni za unutarnje tržište i industriju usvojili su zajedničku poziciju država članica na temelju kojeg će rotirajuće predsjedništvo pregovarati s Europskim parlamentom o konačnom prijedlogu zakona. 

Usvojeno stajalište prilično je razvodnjeno u odnosu na prijedlog Komisije. 

Euro 7 postavlja ograničenja za emisije poput čestice iz kočnica i guma, propisuje minimalne zahtjeve za trajnost baterije u električnim automobilima i nameće strože zahtjeve za životni vijek vozila. Uredba također predviđa korištenje naprednih tehnologija i alata za praćenje emisija. 

Vijeće je u svom stajalištu zadržalo postojeće granične vrijednosti emisija iz Euro 6 za laka vozila, dok za teška vozila predlaže niže granične vrijednosti emisija.

Euro 7 također sadrži posebnu odredbu o gradskim autobusima kako bi se osigurala usklađenost s novopredloženim ciljem nulte emisije za ta vozila do 2030. godine. 

Komisija je predložila stroža ograničenja za emisije ugljičnog monoksida i dušikova oksida iz kočnica i guma.

Međutim, osam zemalja sa snažnom automobilskim industrijom protive se strožim pravilima, uz obrazloženje da su proizvođači automobila već sada pod velikim pritiskom jer se moraju prilagoditi odredbi o zabrani prodaje novih vozila s motorima na unutarnje izgaranje od 2035. godine. 

Proizvođači automobila tvrde da je Euro 7, koji bi trebao na snagu stupiti 2025. godine, preskup, a da su ekološki dobici bili zanemarivi, da će im otežati prijelaz na električna vozila i prisiliti ih da ulažu u motore s unutarnjim izgaranjem koji nemaju budućnost. 

U priopćenju Vijeća ističe se da je s usvojenim stajalištem postignuta ravnoteža ''između strogih zahtjeva za emisije iz vozila i dodatnih ulaganja u industriju, u trenutku kada europski proizvođači automobila prolaze kroz transformaciju prema proizvodnji automobila s nultom emisijom''. 

Pregovori o konačnom tekstu uredbe započet će kada Europski parlament usuglasi svoju poziciju o prijedlogu Komisije.