Održivost u sportu

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) pridružuje se svjetskom pokretu u borbi protiv klimatskih promjena svojom brigom i aktivnostima za postizanje održivog razvoja u sustavu sporta.

Svijet se suočava s trostrukom planetarnom izvanrednom situacijom klimatskom krizom, krizom prirode i krizom zagađenja, a ulaskom u 21. stoljeće Ujedinjeni narodi (UN) definirali su 17 ciljeva održivog razvoja koji se u znatnoj mjeri odnose i na područje sporta.

Te je ciljeve prihvatio i olimpijski pokret na čelu s Međunarodnim olimpijskim odborom (MOO, engl. IOC) koji već godinama inicira mnogobrojne aktivnosti provodeći u djelo svoju strategiju održivog razvoja sporta u svijetu.

Kako su klimatske promjene sve izrazitije i zahvaćaju većinu zemalja uzrokujući mnoge prirodne nepogode, štete i zastoje i u gospodarskom, ali i cjelokupnom životu uključujući i sport, UN je zajedno s MOO-om pokrenuo projekt pod nazivom “Sports for Climate Action” s ciljem promocije ciljeva vezanih uz smanjenje emisija ugljičnih plinova te edukacije međunarodnih sportskih federacija i tijela kako bi djelatnici u sportu, od lokalne do nacionalne razine mogli implementirati aktivnosti kojima bi smanjivali svoje emisije i time pridonijeli održivosti.

Tim se ciljevima pridružuju i Europski olimpijski odbori (EOO, engl. EOC) koji od svojih članica, nacionalnih olimpijskih odbora (NOO, engl. NOC) traže konkretne akcije u cilju zaštite prirodnog ekosustava, mjerenje ugljičnih otisaka i posljedično, njihovo smanjenje.

HOO se uključuje u europski Erasmus projekt “Olympic Committees of Europe Approaching Carbon Neutrality – OCEAN” s drugim NOO-ima kako bi educirao svoje djelatnike te prenio svoje spoznaje na nacionalne sportske saveze. U ovom je trenutku potrebno definirati ciljeve kao i moguće aktivnosti kako bi svi sportski dionici mogli krenuti u planiranje i realizaciju svojih uobičajenih aktivnosti, ali uz preporuke održivog razvoja.

To je osobito važno u Hrvatskoj koja u svojoj razvojnoj strategiji do 2030. godine podržava održivi razvoj što je i glavni cilj Hrvatske kao zemlje turizma i sporta.

Tekst je nastao u suradnji s HOO