Poboljšanje mreže u Gorskom kotaru i na kvarnerskim otocima

ZAGREB, 20. lipnja 2023. (Hina) - Na Energetskom infrastrukturnom forumu 2023. u Kopenhagenu svečano je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava međunarodnom projektu GreenSwitch u kojem kao članice konzorcija iz Hrvatske sudjeluju HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) i Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS).

Time je GreenSwitch potvrđen kao projekt od zajedničkog interesa Europske komisije, koji će doprinijeti ubrzavanju izgradnje energetske infrastrukture Europske unije u svrhu postizanja ciljeva dekarbonizacije.

U sklopu ugovora, Europska komisija će iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) dodijeliti za implementaciju projekta bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 73,1 milijun eura, odnosno polovice ukupne vrijednosti projekta (146,2 milijuna eura). Udio HEP – Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) u projektu je 3,2 milijuna eura (od čega 1,6 milijuna eura bespovratno).  

GreenSwitch je opsežan šestogodišnji projekt koji uključuje suradnju operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava iz tri države članice EU: Hrvatske (HEP ODS i HOPS), Slovenije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, ELES) i Austrije (Kärnten Netz). Projekt će se provoditi od 2023. do 2028 godine.

''Ovo daje konzorciju snažnu motivaciju za provedbu ovog projekta kao i za planiranje budućih projekata i rješenja koja će biti potrebna za brži i uspješniji prijelaz na zelenu energiju'', izjavio je u ime konzorcija Aleksander Mervar, direktor Elektro-Slovenije (ELES) .

HEP ODS teži ispunjavanju svih ciljeva u poslovanju temeljenih na razvoju napredne distribucijske mreže, čija važnost značajno raste s povećanjem potrošnje električne energije te sve većim udjelom proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. 

''Sudjelovanje naše tvrtke na projektu GreenSwitch, još je jedan dokaz da u visokoreguliranom svijetu distribucijske djelatnosti, interaktivnim djelovanjem prema našim korisnicima i sudionicima tržišta električne energije, ojačavamo lojalnost i stvaramo preduvjete za učinkovite razvojne prakse i nove modele poslovanja. Kroz GreenSwitch projekt usmjeravamo resurse prema energetskoj tranziciji, kako bismo spremno odgovorili na zahtjeve naših korisnika, imajući u vidu postizanje klimatskih ciljeva zelene energije do 2030. godine'', izjavio je Ivan Periša, direktor Sektora za vođenje sustava u HEP ODS-u.

HEP ODS u projektu sudjeluje s investicijskim aktivnostima na području Elektroprimorja Rijeka s tri projektne aktivnosti: zamjena relejne zaštite i sekundarne opreme u tri primarne transformatorske stanice (110/35kV Lošinj, 110/20kV Krk, 35/20kV Osor), zamjena 35kV vodiča novim visokotemperaturnim vodičem (HTLS) na 12 kilometarskoj dionici dalekovoda između 110/35kV Lošinj i 35/20kV Osor te ugradnja kompenzacijskih prigušnica u četiri transformatorske stanice (20/0,4kV Curak 1, 35/20kV Gerovo, 35/20kV Kupjak te 110/20kV Krk). 

Ciljevi projekta uključuju uvođenje različitih elemenata napredne mreže, povećanje mogućnosti integracije većeg broja obnovljivih izvora energije u prijenosnu i distribucijsku mrežu, povezivanje sektora električne energije, transporta i grijanja te povećanje sigurnosti opskrbe električnom energijom.

Realizacija projekta doprinijet će postizanju ciljeva Pariškog sporazuma, klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine te dugoročnog cilja dekarbonizacije EU koje je predvidio Zeleni plan.