Velik potencijal geotermalnih izvora u Legradu

Načelnik podravske Općine Legrad Ivan Sabolić izrazio je zadovoljstvo rezultatima ispitivanja dviju istražnih bušotina koje su pokazale veliki potencijal za iskorištavanje geotermalnih izvora za proizvodnju električne energije.

Tvrtka Terra Energy Generation Company, čiji je vlasnik turska kompanija Soyak, dobila je rezultate ispitivanja geotermalnog ležišta koje je pokazalo da temperatura podzemnih voda iznosi otprilike 150 stupnjeva Celzijevih u ležištu, ne sadrži neželjene elemente, a tlak je zadovoljavajući za eksploataciju, rekao je Sabolić Hini.

S obzirom da je istraživanje privedeno kraju, koncesionar se nalazi u fazi podnošenja zahtjeva kako bi stekao ugovor o eksploataciji polja, odnosno da bi se istraživačko polje prenamijenilo u eksploatacijsko.

Koncesionar paralelno radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izrađuje studiju utjecaja na okoliš kako bi dobio lokacijsku dozvolu za gradnju elektrane, kaže Sabolić.

Potencijal izvora je takav da bi elektrana mogla proizvoditi 98 megavata struje, no za početak je plan izgraditi postrojenje koje će davati 20 megavata.

Stvarni potencijal ležišta pokazat će dodatna istraživanja dviju bušotina koja će početi u svibnju iduće godine, ona će pokazati koje su krajnje granice iskorištavanja geotermala za proizvodnju struje. Do sada su testirane zasebno jedna i druga bušotina, a buduće istraživanje odnosit će se na paralelno istraživanje obiju bušotina.

Nova elektrana donosi milijune eura u proračun

Sabolić procjenjuje da bi eksploatacija ležišta vrele vode na području Legrada mogla proraditi najranije 2026. godine, a realno 2027.

Između 1. i 15. svibnja dužni su podnijeti zahtjev za Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), koji im omogućava priključivanje na dalekovod.

Problem je u tome što regulator samo jednom godišnje, između dva spomenuta datuma, zaprima zahtjeve, a ako zainteresirana strana ne uspije dostaviti cjelokupnu dokumentaciju na vrijeme moraju čekati godinu dana.

Ako eksploatator zaprimi prethodnu elektroenergetsku suglasnost u srpnju, onda mora čekati gotovo godinu dana kako bi predali dokumentaciju za EOTRP. To je nonsens kakav nije poznat nigdje u svijetu, žali se Sabolić.

Načelniku Legrada je iznimno važno da se elektrana upogoni što prije jer će povećati općinski proračun za milijune eura, čak do te mjere da više neće imati potrebe za sufinanciranjem vlastitih projekata novcem iz fondova EU.

Planirani proračun za iduću godinu iznosi 2,1 milijun eura, a u taj iznos uključeni su projekti gradnje hostela i vrtić koje će sufinancirati EU, napominje Sabolić.